Carbune de lemn

Materiale sintetice pentru plantele de interior

Întrucât elementele care constituie pământul și composturile nu sunt întotdeauna foarte stabile și fiabile, profesioniștii adaugă în substraturile de cultură materiale, naturale sau industriale, cu proprietăți ușor de controlat. Ele sunt întâlnite din ce în ce mai frecvent în mranițele destinate amatorilor.

Sfatul nostru

Pentru a evita putrezirea butașilor și a semințelor, folosiți materiale sintetice precum perlit sau vermiculit, care sunt inerte chimic și nu au o structură favora­bilă dezvoltării ciupercilor ce duc la „topirea” semințelor.

Pentru realizarea mranițelor din co­merț, se recurge în prezent la materiale naturale sau sintetice care nu intră în compoziția obișnuită a solurilor. Este vorba de produse industriale al căror domeniu de întrebuințare nu cuprin­dea și horticultura. Aceste materiale sunt uneori disponibile și separat.

Utilizați-le, deoarece vă vor permite să rafinați compoziția amestecurilor dumneavoastră și veți putea aprecia astfel ușurința cu care pot fi întrebu­ințate, textura suplă și plăcută si pro­prietățile.

Chiar dacă în prezent sunt, puțin folosite din cauza prețului ridicat, faptul că pot fi produse în cantitățile dorite, fără a afecta mediul înconju­rător, face din ele materiale de viitor.

Perlitul

Este un silicat expandat, ce se prezintă sub formă de mici perle albe sau gri, foarte ușoare (60-100 g/1). Din cauza greutății mici, perlitul este din ce în ce mai mult folosit pentru a înlocui nisipul în mranița din comerț. Este mai ușor de manevrat și de stocat, și mai ieftin de transportat.

Are rol de afânător al substratului. Poate fi folosit în stare pură sau în amestec cu nisip sau cu vermiculit, pentru semințe (răsaduri) și butași. În mranița care conține pământ de gră­dină sau turbă neagră destul de com­pactă, încorporați 10-20% perlit.

Puzzolană

Este o rocă vulcanică silicioasă cu structură alveolară, care se concasează în particule de 2-5 mm diametru, cu contur neregulat. Puzzolana are pro­prietăți puternic higroscopice (reține apa). Se folosește pentru afânarea substraturilor, ca înlocuitor al pietri­șurilor naturale dintr-un pământ de grădină.

Necomprimabilă, limitează tasarea substratului. Varietățile cu gra­nulele cele mai mari sunt încorporate în mranițele pentru bacuri cu rezervă de apă, deoarece rugozitatea lor creează o afânare mai eficientă decât tradi­ționalele bile de argilă expandată, ro­tunde, pe care pământul umed aderă rapid.

Puzzolana poate fi folosită, de asemenea, ca pat de drenaj la fundul ghiveciului. După ce a fost îmbibată cu apă, poate fi folosită și pentru a ta­pisa farfuriile sau platourile pe care sunt puse ghivecele. Plantele benefici­ază astfel de o ambianță umedă, fără ca rădăcinile să fie asfixiate.

Vermiculitul

Fabricat din argilă încălzită la o tem­peratură foarte mare, vermiculitul seamănă cu mici așchii de plută sau de lemn. Este format din minerale care se aglutinează sub formă de lamele. Foarte ușor, cântărește cam 100 g/1. Este un material inert, care nu interacționează cu planta.

Este folosit adese­ori pentru răsaduri sau butași, în loc de nisip, rădăcinile tinere formându-se fără probleme în acest mediu afânat și aerisit. Este un excelent element de aerisire și de drenaj în substraturi, pentru că nu reține apa.

Argila expandată

Bile de argilă

Obținută prin ardere, se prezintă sub formă de bile cu textură alveolară, al că­ror diametru variază între 0,5 și 3 cm. Deoarece nu rețin apa, bilele de argilă sunt întrebuințate mai ales pentru drenaj sau sunt încorporate în mranița pentru bacurile cu rezervă de apă. În acest din urmă caz, este preferabil să le spargeți, pentru a avea forme neregu­late, mai eficiente în aerisire.

Agrosilul

Produs de sinteză, pe bază de siliciu, agrosilul conține, de asemenea, azot și acid fosforic, stimulând dezvoltarea radiculară. Agrosilul mărește capacita­tea de retenție a apei în mranițe. El se comportă și ca un reglator al capaci­tății de fertilizare, fixând excedentele de săruri minerale, evitând astfel arde­rea rădăcinilor. Se încorporează direct în substrat.

Vata minerală

Acest material fibros, asemănător vatei de sticlă, dar compactat, se prezin­tă sub forma unor mici cuburi care sunt încorporate în anumite substra­turi. Retenția de apă eficientă a mate­rialului, precum și aspectul său solid permit un bun echilibru între umidi­tate și drenaj. Puteți cultiva plante nu­mai în vată minerală, adăugându-i un fertilizator picătură cu picătură.

Dolomitul

Este o rocă sedimentară formată din carbonat de calciu și magneziu ames­tecat cu calcită. Se folosește după concasare, pentru reducerea acidității substraturilor bogate în turbă sau pentru a le conferi alcalinitatea dorită. Se adaugă întotdeauna puțin dolomit în substraturile de cultură pentru pa­pucul doamnei (Paphiopedilum), una din puținele orhidee ce preferă un me­diu bazic.

Cărbunele de lemn

Cunoscut pentru virtuțile lui antisep­tice, este încorporat, adeseori, în bucăți mici, în apa în care sunt puși la înrădă­cinat butașii. Simpla sa prezență face ca lichidul să se scurgă. Pudra de căr­bune de lemn poate să fie amestecată în substraturile plantelor cu rădăcini cărnoase (orhidee și cactee, în special) pentru a evita riscurile putrezirii.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *