Femeie ține în palme pământ pentru plante

Pământuri și mranițe pentru plantele de interior

Element vital pentru plante, pământul are o importanță deosebită pentru toate culturile în ghiveci. Într-un volum mic, rădăcinile trebuie să se ancoreze solid, să se poată hrăni, să aibă apă fără să se înece și să poată respira.

Sfatul nostru

Profesioniștii cultivă plante de ghiveci în condiții strict controlate de umiditate, ferti­lizare și udări. Ei utilizează substraturi pe bază de turbă albă, material suplu, poros, afânat, dar dificil de utilizat de un amator. Așadar, după ce ați cumpărat o plantă, schimbați-i pământul.

Grădinarii înțeleg prin termenul „pă­mânt“ acea parte din sol în care se pot cultiva plantele, în care se amestecă diferite componente minerale: nisip, argilă, calcar și elemente organice de­numite „humus“.

Pământul este o structură complexă și instabilă, supusă în permanență agresiunii intemperii­lor, a climatelor și a microorganismelor. Într-un ghiveci, întrucât mediul exte­rior nu are cum să intervină asupra ca­lității și stării substratului, compozi­ția sa trebuie să fie bine definită când aducem planta acasă.

Pământul trebu­ie să fie suficient de compact pentru a susține planta, cu toate rădăcinile per­fect înfipte în pământ. Capacitatea de retenție a apei este hotărâtoare pentru fertilitate, rădăcinile absorbindu-și hrana sub formă de săruri minerale di­zolvate. Pe de altă parte, pământul nu trebuie transformat într-o mlaștină, aerisirea fiind obligatorie pentru oxi­genarea rădăcinilor.

Pământul de grădină

Mraniță pentru plante

Teoretic, în compoziția sa ideală, pă­mântul de grădină bun trebuie să con­țină 60% nisip, 25% argilă, 10% calcar și 5% humus. Procente apropiate de acestea caracterizează „pământul ade­vărat“.

Atenție: „pământ vegetal“ este termenul folosit deseori pentru pă­mânturile recondiționate sau recupe­rate după o însămânțare nereușită, de o calitate agronomică mediocră.

Pământul de grădină nu se pune ca atare în ghivece, pentru că are o structură eterogenă și prea compactă și tinde să se taseze pe măsură ce este udat. Este utilizat pentru plantele mari (palmieri, citrice, ficus, filodendron, yucca, dracena) în amestec, în propor­ție de 20-50%.

Mranița

Este mai corect să spunem „mranițele”,  pentru că sensul inițial al acestui termen desemnează produsul descompunerii unei materii organice simple. Există deci mranița de frunze, de băligar, de scoarță, de turbă etc.

Dacă ne referim la definiția din dicționar, mranița este „un pământ amestecat cu materii animale sau vegetale descompuse“, cu alte cuvinte ceea ce grădinarii desemnează astăzi prin termenul de compost, acesta fi­ind definit, la rândul lui, ca un îngră­șământ, și nu un suport de cultură.

Compostul este definit drept „amestec fermentat de reziduuri organice fi minerale, de piatră de var și de pământ ce se transformă în mraniță“ Diferența constă așadar în gradul de descompunere a materiilor organice.

Concret, în practică, mranița este amestecul de diferite componente mi­nerale și organice în care cresc plantele. Ea este desemnată prin termenul gene­ric de „suport de cultură“, ceea ce în­seamnă că poate fi utilizată în stare pură pentru cultivarea plantelor în ghiveci, jucând, mai ales, rolul unui element de ancorare pentru rădăcini.

Acest lucru o deosebește de îngrășăminte (com­posturile de băligar, piatra de var de exemplu), care pot intra în compoziția mranițelor, dar sunt prea bogate sau prea prost echilibrate pentru a putea fi utilizate ca suport de cultură.

„Substratul” este un amestec de di­ferite tipuri de pământuri, de minerale și de mraniță, adaptat culturii unui tip de plante sau unui grup de vegetale.

Mranițele din comerț

Produsele care pot fi utilizate ca atare, vândute în pungi, sunt din ce în ce mai specializate, pentru a vă înlesni munca în timpul schimbării pămân­tului din ghivece sau a plantelor dintr-un vas într-altul, asigurându-vă suc­cesul acestor manevre.

  • Mranița pentru plante verzi este un melanj de bază, furnizat adesea la preț scăzut. Calitatea sa nu este întotdeauna excelentă. Formulele grele care formează bulgări trebuie amestecate cu nisip. Produsele prea afânate și turboase vor fi echilibrate cu pământ de grădină.
  • Mranița pentru cactee este destinată plantelor cu frunze groase, cărnoase și cactușilor, dar este bună și pentru sansevieria, beaucarnea, planta-butelcă și yucca. Această mraniță este adesea un amestec de nisip și de diferite turbe, conținând de asemenea puzzolane, care aerisesc pietrișurile.
  • Mranița pentru bonsai, pentru a oferi o structură bună, trebuie să conțină pă­mânt argilos. Densitatea ei poate fi redusă adăugând turbă, compost de scoarță și puzzolană. Puteți să-i adăugați 10% nisip.
  • Mranița pentru citrice poate fi folosită și pentru măslin, palmier, bougainvillea și plantele lemnoase mediteraneene (Solanum și Hibiscus). Bogată și com­pactă, această mraniță are în compo­ziție pământ argilos, nisip, turbă și scoarță de copac.
  • Mranița pentru orhidee nu trebuie să conțină pământ. Un produs de bună calitate este compus din elemente fine: scoarțe, mușchi sintetic, bile de polis­tiren, sfaganum, rădăcini de ferigă.
  • Mranița pentru bacurile cu rezervă de apă conține bile de argilă integrate într-un amestec ușor și poros, în care turba nu trebuie să depășească 50%.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *