Arsurile frunzelor sunt una dintre problemele pe care le puteți întâlni atunci când cultivați plante de interior

Probleme în cultivarea plantelor de interior

Multe dintre afecțiunile plantelor sunt provocate de condiții de cultură improprii. Ofilirile, petele, decolorările, îngălbenirile nu sunt, întotdeauna, semnele unui atac parazitar, ci ale unei maladii fiziologice.

Sfatul nostru

Nu apelați la pulverizator de la primul indi­ciu că planta suferă. O frunză care se îngălbenește sau care cade nu este ceva grav. Puneți planta sub supraveghere, izolând-o într-o încăpere luminoasă, dar răcoroasă. Reduceți udările și întrerupeți fertilizarea.

Orice semne anormale care apar brusc și generalizat pe o plantă de interior indică aproape întotdeauna o proble­mă care nu este de ordin parazitar. Într-adevăr, o maladie se localizează, inițial, pe un organ, apoi evoluează treptat. De aceea, trebuie să observați comportamentul plantei timp de câteva zile înainte de a aplica vreun tratament.

Arsurile frunzelor

Debutează printr-o decolorare, apoi apar pete brune pe marginea limbu­lui sau la nivelul nervurii principale. Partea „bolnavă“ devine uscată și sfă­râmicioasă, restul frunzei se ondulea­ză sau se răsucește.

 • Cauze: expunerea directă la soare ar­zător, aporturi de îngrășăminte prea frecvente sau prea concentrate. Așe­zarea într-o încăpere unde se fumează. Udarea cu apă poluată sau cu concen­trație mare de clor.
 • Remedii: nu expuneți niciodată plan­tele în plină lumină, în zilele toride ale verii. Nu le mai puneți îngrășământ cel puțin două luni. Folosiți compozi­ții cât mai sărace în azot. Fertilizați cel mult la fiecare a treia udare și reduceți concentrația soluției la un dop de în­grășământ la 6-10 litri de apă. Folosiți îngrășământ granulat sau batoane nu­mai la o plantă căreia abia i s-a schim­bat ghiveciul.
 • Sfatul nostru: nu pulverizați niciodată o plantă expusă direct la soare: pică­turile depuse pe frunze vor acționa ca niște lupe și vor provoca arsuri.

Îngălbenirea frunzelor

Îngălbenirea frunzei unei plante de interior

Vârful frunzelor se usucă și se îngăl­benește. Marginile limbului prezintă plăgi ample, maroniu-deschis, care se-nmoaie și se veștejesc. Planta, în ansamblul ei, capătă mai întâi un as­pect moleșit, apoi putrezește.

 • Cauze: brunificarea uscată este provo­cată de umiditatea scăzută sau de un curent de aer rece. Poate fi, de aseme­nea, consecința unei arsuri. Îngălbenirea „moale” arată că este vorba de o plantă udată de prea multe ori sau al că­rei substrat, prost aerisit sau prea com­pact, provoacă asfixierea rădăcinilor.
 • Remedii: pulverizați frunzele și cul­tivați plantele pe bile de argilă sau pe pietriș mărunt umed. În cazul unei îngălbeniri cu înmuiere, opriți udările timp de cel puțin 10 zile, apoi schim­bați ghiveciul și substratul. Tăiați ră­dăcinile, dacă sunt moi sau veștejite.
 • Sfatul nostru: pământul din ghiveci de­ține compact din cauza scurgerii apei de udare. Nu lăsați niciodată o plantă mai mult de doi ani fără să-i schim­bați substratul.

Carențele

Limbul frunzelor pălește și se îngăl­benește, dar nervurile rămân verzi (ca­rență de fier sau cloroză). Îngălbenirea se manifestă printr-un halou în jurul nervurilor (carență de azot). Pete gal­bene acoperă frunzele adulte (carență de potasiu). Creșterea și înflorirea sunt reduse, iar planta este periclitată.

 • Cauze: planta este afectată de un dez­echilibru nutritiv din cauza neasimilării sau insuficienței unui element mineral de care are nevoie.
 • Remedii: folosiți îngrășăminte echili­brate, bogate în oligoelemente. Evitați udarea plantelor de interior cu apă prea calcaroasă, care favorizează apa­riția clorozei.
 • Sfatul nostru: adăugați în substrat 5-20 la sută fertilizant organic pe bază de băligar și de alge.

Căderea bobocilor florali

Fără un motiv aparent, o plantă care urma să înflorească își pierde bobocii, după ce aceștia s-au veștejit ori nu. Gardenia, camelia, orhideele și stefanotis sunt cele mai sensibile.

 • Cauze: planta este expusă la curenți de aer rece. Apa de udat este prea rece. Planta, de curând cumpărată, a fost transportată în condiții necorespun­zătoare. I s-a schimbat ghiveciul când bobocii erau deja formați. Diferență prea mare între temperatura de zi și cea de noapte.
 • Remedii: țineți planta gata să înflo­rească într-o ambianță plăcută (în jur de 18°C), cu o umiditate atmosferică de minimum 60 la sută. Măriți frec­vența udărilor și reduceți concentrația de îngrășământ. Evitați categoric di­ferențele bruște de temperatură.
 • Sfatul nostru: de îndată ce o plantă are boboci florali, nu trebuie să o mai miș­cați nici chiar pentru a o uda.

Căderea florilor

O plantă care părea gata să înflorească își pierde corolele fără cauze evidente, fără să se fi ofilit.

 • Cauze: temperatura încăperii este prea ridicată și aerul prea uscat. Planta a fost afectată de curenți de aer. Posibil, lipsă de apă.
 • Remedii: aveți grijă ca temperatura ambiantă să nu depășească 20°C ziua și să coboare în jur de 15°C în timpul nopții. Speciile „reci“ – azaleele, campanulele, cinerariile, ciclamele, primulele – înfloresc mai mult timp dacă sunt păstrate la o temperatură între 12-15°C.
 • Sfatul nostru: nu pulverizați nicio­dată o plantă înflorită, pentru că pi­căturile de apă, chiar foarte fine, atacă petalele, care se pătează și cad foarte repede.

Căderea frunzelor

Planta își pierde majoritatea frunzelor, care rămân verzi, dar pot prezenta ușoare răsuciri.

 • Cauze: umezeală insuficientă, udări necorespunzătoare (prea puțină sau prea multă apă), un substrat sărac.
 • Remedii: pulverizați planta zilnic și puneți-i ghiveciul pe pietriș fin, men­ținut în permanență umed. Adaptați udările și schimbați ghiveciul.
 • Sfatul nostru: tăiați plantele care și-au pierdut frunzele, în special iarna; vor crește din nou.

Decolorarea frunzelor

Una sau mai multe frunze își schimbă culoarea sau pălesc pe alocuri. Simp­tomul, la început limitat, afectează toa­tă frunza, care cade.

 • Cauze: expunerea la curenți de aer, temperatură nepotrivită (adeseori prea scăzută) sau cu variații mari și bruște, un substrat epuizat.
 • Remedii: Supravegheați planta și urmăriți-i evoluția timp de 10 zile. Re­duceți frecvența și volumul udărilor, opriți fertilizarea, evitați expunerea direct la soare.
 • Sfatul nostru: o decolorare este adeseori semnul premergător al unei probleme mai grave, exprimând o puternică su­ferință a plantei. Asigurați-vă că toate condițiile de cultură corespund cerin­țelor speciei respective.

Deformări diverse

Frunzele și apoi tulpinile se ondulează, se răsucesc sau se încrețesc. Frunzele nou-apărute prezintă malformații sau rupturi.

 • Cauze: acest tip de simptome pot fi provocate de maladii virale; ele apar mai curând în serele de producție. O temperatură prea coborâtă, un în­grășământ necorespunzător (prea bogat în potasiu) pot, de asemenea, provoca deformări ale țesuturilor.
 • Remedii: asigurați-i plantei condiții de cultură optime. Dacă fenomenul continuă să se extindă după o lună, este vorba, fără îndoială, de o afecțiu­ne virală. Planta trebuie, în acest caz, eliminată.
 • Sfatul nostru: evitați, iama, ca frunzele să atingă geamurile ferestrelor, pentru a evita șocurile termice. Pentru udare, utilizați întotdeauna apă la tempera­tura camerei.

Uscarea

O frunză sau numai extremitatea ei capătă consistența hârtiei, se îngălbe­nește și moare.

 • Cauze: de cele mai multe ori, este vor­ba de reacția la un aer prea uscat sau la o atmosferă poluată (plantelor nu prea le plac încăperile unde se fumează). Acest fenomen apare și la plantele care au fost scoase prea devreme, pri­măvara, afară și care au fost afectate de o diferență de temperatură excesivă între exterior și interior. O apă de uda­re rece și prea bogată în clor produce, de asemenea, uscări.
 • Remedii: echilibrați udările, aerisiți bine încăperile, fără să provocați cu­renți de aer. Pulverizați frunzele în fi­ecare zi, dacă temperatura atinge sau depășește 20°C. Puneți saturatoare de umiditate pe calorifere. Puneți plante­le pe un pat de bile de argilă sau de pie­triș fin, menținut în permanență umed.
 • Sfatul nostru: puneți deoparte, cu 12 ore înainte, apa destinată udării plan­telor din casă. Ea va avea timp să-și echilibreze temperatura cu cea ambi­antă, iar clorul pe care îl conține se va elimina natural (prin precipitare).

Veștejirea

Frunzele încep să se veștejească, pierzându-și rigiditatea, fără un alt simp­tom. Planta își pierde vigoarea, se usucă sau putrezește și moare.

 • Cauze: udare insuficientă sau la întâm­plare, substratul nu reține destulă apă sau nu-i permite să pătrundă corect până la rădăcini.
 • Remedii: udați planta mai des, dacă temperatura ambiantă crește. Scufun­dați ghiveciul în apă câte o jumătate de oră din 10 în 10 zile sau, dimpotri­vă, reduceți udările.
 • Sfatul nostru: proporția de turbă albă dintr-un substrat nu trebuie să depășească 50 la sută (ideal, o treime). Turba neagră sau pământul de grădi­nă reglează bine umiditatea solului.

Îngălbenirea

Una sau mai multe frunze se colorează, brusc și rapid, în galben-viu. Ele se desprind de pe tulpină în mod natural și astfel planta își pierde treptat podoa­ba foliară și își încetinește creșterea.

 • Cauze: când îngălbenirea afectează frunzele de Ia baza tulpinii, este vorba de un fenomen natural. Într-adevăr, lignificarea implică dezvoltarea de țe­suturi moarte, suberoase (scoarță), care nu mai pot alimenta frunzele ata­șate direct de aceste părți. Este ceea ce se constată, de exemplu, la arborii de cauciuc, care, formând un trunchi, își pierd frunzișul de la bază.

Îngălbenirea și căderea frunzelor iarna sunt normale când cantitatea de frunze căzute este mai mică de o trei­me din numărul lor total. În schimb, orice îngălbenire mai amplă sau locali­zată pe frunzele tinere de la extremita­tea ramurii trebuie considerată drept un semnal de alarmă. Planta reacți­onează la erorile de udare, la proasta fertilizare sau la uscăciunea aerului.

 • Remedii: iarna, reduceți temperatura ambiantă și frecvența udărilor. Creș­teți umiditatea prin îmbăieri ale ghivecelor. Vara, aveți grijă ca planta să nu fie atacată de păianjenii-roșii (verifi­cați prezența pânzelor acestora).
 • Sfatul nostru: nu vă alarmați dacă sunt afectate doar câteva frunze. Aceste or­gane nu sunt veșnice (în general, durea­ză între doi și trei ani) și este normal ca planta să le mai piardă din când în când. La unele specii de plante de interior ca­duce (în general, plantele cu bulbi sau cu rizomi, precum Caladium, Hippeastrum, Sinningia), îngălbenirea și căde­rea frunzelor sunt fenomene normale. La fel se-ntâmplă și cu bromeliaceele, la care planta-mamă dispare în mod natural la câteva luni după ce a înflorit.

Încetinirea creșterii

Planta nu mai crește sau crește foarte încet; aspectul ci se deteriorează și poate prezenta și decolorări ale frun­zelor. Distanțele dintre nodurile tul­pinii (intervalele dintre frunze) sunt foarte mici, planta nu mai înflorește sau dimpotrivă, se dezvoltă prea mult.

 • Cauze: în general, este vorba de o plantă căreia nu i s-a schimbat de mult timp ghiveciul și a cărei mraniță este epuizată și nu mai conține substanțele nutritive necesare sau de o plantă abia cumpărată, care se află într-un sub­strat inert, iar grădinarul amator nu o îngrijește adecvat.
 • Remedii: schimbați imediat planta într-alt ghiveci care să conțină un amestec bogat în elemente nutritive (adăugați între 10 și 20% fertilizant organic pe bază de băligar și alge). Udați cu o soluție fertilizantă dacă nu puteți să schimbați ghiveciul.
 • Sfatul nostru: în general, este bine să schimbați imediat ghivecele tuturor plantelor verzi pe care le cumpărați. Pentru speciile cu flori, așteptați sfâr­șitul înfloririi.

Reînverzirea

Pe o plantă cu frunzișul panașat sau co­lorat apare brusc o mlădiță verde, care ajunge rapid să domine restul plantei.

 • Cauze: este „întoarcerea la origini“, un fel de degenerescență ce face să apară caracterele genetice ale speciei botanice în detrimentul celor ale varietății care, în general, este mai puțin viguroasă.

Se poate observa, de asemenea, un fenomen identic la plantele colorate cărora le lipsește lumina și la care cu­lorile lasă loc frunzișului des și verde.

 • Remedii: eliminați cu totul partea verde, pentru că ea va fi întotdeauna mai viguroasă decât mlădițele cu frunze colorate sau panașate.
 • Sfatul nostru: se poate produce și feno­menul invers, și anume apariția unui mic vlăstar colorat sau panașat pe o plantă verde. În acest caz, încercați să obțineți un butaș, pentru că s-ar putea să fi descoperit o nouă varietate!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *