Stropitoare pentru plante în fața unui ghiveci

Tehnicile de udare ale plantelor de interior

În principiu, udarea este o operație foarte simplă, dar plantele de apartament au nevoi de apă diferite. Udarea influențează longevitatea plantelor dumneavoastră.

Udați abundent pământul în profunzime, dar evitați stagnarea apei.

Sfatul nostru

Așezați plantele astfel încât să fie toate vizibile și ușor accesibile. Când așezați ghivecele, aveți grijă ca stropitoarea să ajungă ușor la ele. Ideal este să așezați plantele pe etajere sau pe taburete și niciodată să nu puneți ghivecele mici în spatele celor mari.

Dacă sfaturile privind cultivarea plan­telor menționează de obicei frecvența udării, se omite adesea cantitatea de apă ce trebuie folosită. Aceasta depin­de de plantă, de volumul ghiveciului, de calitatea substratului, de tempera­tura ambiantă și de anotimp.

În peri­oada de creștere (de la începutul lui martie până la sfârșitul lui septem­brie), este preferabil să udați abundent și mai rar planta, decât puțin și foarte des. Fac excepție bacurile cu rezervă de apă, folosite în condiții normale în timpul perioadelor în care sunteți acasă.

Pentru a evita ca excesul de apă să umple rezerva și să producă proce­sul de saturație prin capilaritate, udați puțin, dar mai des. Când este foarte cald, udați-le în fiecare zi, dar cu o cantitate mică de apă, pentru a răcori plantele.

Aveți însă grijă să nu saturați substratul. În perioada de repaus ve­getativ (între octombrie și sfârșitul lui februarie) majoritatea plantelor tre­buie udate doar atât cât să nu se ofi­lească – puțin și rar.

Udarea de sus

Aceasta e metoda clasică, inspirată din fenomenul natural de umidificare a solului prin precipitații.

Apa e turnată la suprafața ghive­ciului și se infiltrează în pământ, pe care-l îmbibă. O udare bună presupune o scurgere abundentă de apă prin gaura de drenaj a ghiveciului și absor­birea apei de către substrat (nu trebuie să stagneze la suprafață).

Cantitatea corectă de apă pentru o udare bună în­seamnă 10% din volumul pământului sau un litru de apă la 10 litri de mraniță. Turnați încet, folosind de preferință o stropitoare cu țeava lungă și subțire, care va pătrunde ușor printre frunze.

Udarea prin îmbăiere

Este metoda ce se aplică tuturor plan­telor cărora nu le place să aibă frunzișul umed (frunze pufoase, gofrate sau translucide), speciilor care formează o rozetă de frunze (cu excepția bromeliaceelor), plantelor cu lăstari tuberoși sau cu tulpinile foarte fragede și căr­noase și cu forme foarte opulente, ca unele ferigi, al căror sistem vegetativ trece peste marginile ghiveciului.

Teh­nica îmbăierii constă în introducerea în apă a 2/3 sau 3/4 din ghiveci, timp de o jumătate de oră. Pentru a vă asigu­ra că pământul din ghiveci s-a îmbibat bine, atunci când cufundați complet ghiveciul, nu trebuie să iasă bule de aer din substrat.

Înainte de a pune planta la locul ei, lăsați ca pământul să elimine excesul de apă timp de 15 minute. Procedând astfel, nu va mai trebui să goliți farfu­ria de sub ghiveci.

Udarea prin vapo­rizare (pulverizare) este o metodă fo­losită pentru plantele epifite, care cresc agățate de un suport în scară sau format din fibre. Metoda poate fi fo­losită și pentru răsaduri sau butași, întrucât astfel nu trebuie să răscoliți suprafața solului.

Atenție la excesul de apă!

Această femeie foloseste un pulverizator pentru a uda plantele

Când o plantă are frunzișul flasc, vă gândiți imediat la o lipsă de apă. Îna­inte de a o uda, verificați dacă mranița nu este foarte umedă. într-adevăr, o plantă udată prea mult începe să prezinte simptome similare acelora de sete: se vlăguiește și țesuturile ei, îmbibate cu apă, își pierd rigiditatea.

Câteva zile mai târziu, pe marginea și pe mijlocul frunzelor apar pete brune. Ele evoluează înnegrindu-se și necrozându-se. În acest stadiu, planta este deja atacată de ciuperci care fac să-i putrezească rădăcinile. Opriți imediat udările și țineți planta în regim uscat, într-un loc bine aerisit, cel puțin cincisprezece zile.

Schimbați apoi ghiveciul, folosind un substrat foarte afânat și punând un strat de drenaj la bază. Verificați cu atenție rădăcinile și tăiați-le pe cele care prezintă părți moi sau pete.

Nu udați planta decât după zece zile. Dacă petele de pe frunze se întind pe pețioluri și în ini­ma plantei, este, din păcate, prea târ­ziu pentru a mai putea face ceva.

Se poate elimina calcarul

Apa de la robinet are, în general, un pH aproape de 8, care trădează pre­zența calcarului activ diluat. Acesta provoacă formarea unor pete al­bicioase pe frunze pe măsură ce le pulverizăm.

El are, de asemenea, tendința de-a se fixa în substrat și de a face să crească pH-ul acestuia. Pentru plantele cărora le schimbăm ghivecele în fiecare an, calcarul nu este o problemă.

În schimb, pentru orhidee și plantele acidofile, care rămân între doi și patru ani în același ghiveci, este absolut necesar să fie folosit un produs decalcifiant, din comerț, pentru a elimina calcarul pe care-l conține apa de la robinet.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *