Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Nota de informare privind protecția datelor personale 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice PlantedeInterior are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a furniza servicii de jurnalism și media prin internet. Sunteți/nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a obține abonament on-line și un cont individual de utilizator pentru site-ul jurnaldesanatate.com. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de serviciile si informațiile furnizate prin intermediul acestui site.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai către PlantedeInterior.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor *. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la departamentul Resurse Umane. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa în justiție.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observații:

*) orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.